SỨ MỆNH - TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ

title

SỨ MỆNH

Nâng cao giá trị cà phê Việt Nam trên thế giới.

TẦM NHÌN

Cung cấp những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý cho khách hàng và đối tác.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đam mê: chúng tôi yêu những gì mình làm
Trung thực: chúng tôi làm những điều mình nói
Chất lượng: chúng tôi làm với nỗ lực cao nhất
Mối quan hệ: chúng tôi theo đuổi những mối quan hệ lâu dài

về chúng tôi